Sorteeri:   uued  |  hääli
 •  

  Meeldib
  Add this!

  EV100: Mõeldes isadele

  # 2018-11-09 10:52:00, Statistikablogi
  Tavaliselt räägitakse sündimusnäitajatest ikka seoses naistega, aga isadepäeva ootuses võtame fookusesse mehed. Sajandiga on muutunud nii isaks saamise keskmine vanus kui ka vanemate levinuim kooseluvorm lapse sünnil. Statistikaameti andmetel oli isa 2017. aastal lapse sünnil keskmiselt 33,2-aastane. Tänapäeva isad on … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eesti ei ole abielulahutuste osas enam Euroopa meister

  # 2018-11-05 12:01:00, Statistikablogi
  Kui veel kakskümmend aastat tagasi oli Eesti lahutuste arvu poolest Euroopas esikohal, siis praeguseks oleme taandunud keskmike sekka. Samal ajal on aga vähenenud ka abielude arv. Statistikaameti andmetel sõlmiti Eestis 2017. aastal 6447 ja lahutati 3323 abielu. See teeb umbes … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

  # 2018-10-04 10:57:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel oli 2017/2018. õppeaastal üldhariduskoolides 14 905 õpetajat, neist naisi 86% ja mehi 14%. Eesti üldhariduskoolis oli kõige rohkem 51–60-aastaseid õpetajaid, sellesse vanuserühma kuulub ligikaudu iga kolmas nais- ja iga neljas meesõpetaja. Alla 30-aastane oli iga kümnes nais...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Autostumisest Eestis ja Euroopas – luksusesemest on saanud igapäevane tarbeese

  # 2018-09-20 09:55:00, Statistikablogi
  Sõiduauto oli kunagi luksusese, praeguseks on ta korraga nii tarbeese kui ka asendamatu neljarattaline pereliige. Autovaba päeva eel uurib Statistikaamet põgusalt autostumist ning sellega seotud nähtuseid Eestis ning Euroopas. Maanteeameti andmetel oli Eestis 2018. aasta juuli lõpu seisuga arvel 740...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Mis saab tekkinud olmejäätmetest edasi?

  # 2018-09-14 09:55:00, Statistikablogi
  Eesti elanikud on eurooplaste hulgas pigem väikesed olmejäätmete tekitajad. Euroopa Liidus tekib elaniku kohta keskmiselt 482 kg olmejäätmeid aastas, Eestis 376 kg. Kui aga Euroopas on olmejäätmete kogused kas stabiliseerunud või isegi kerges langustrendis, siis Eestis kasvavad need juba mitmendat …...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Narva mõistatus vajab lahendamist

  # 2018-09-04 09:59:00, Statistikablogi
  Narva on Eesti piirilinn, värav Venemaale ning võib öelda, et geopoliitiliselt Eesti tuntuim linn. Majanduslikult ja demograafiliselt on Narva praegu oma arengu murdepunktis. Mitmed positiivsed suundumused on aset leidmas, kuid osa protsesse vajab veel pööramist. Statistikaameti andmetel elas Narvas...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Suve- või talveaeg, ehk kui palju valget aega me „maha magame“?

  # 2018-08-22 09:17:00, Statistikablogi
  Statistikaameti ajakasutuse uuring annab ülevaate ka Eesti elanike ärkamis- ja magamaminekuaja kohta. Kasutasime neid tulemusi, et võrrelda, kui palju uneaega satub püsiva talve- või suveaja rakendamisel valgele ajale. Viimastel nädalatel on olnud palju diskussioone selle üle, kas pärast vahelduva t...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Sündide buum on koondunud suvekuudesse

  # 2018-08-13 09:00:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel on eestlaste sündide sesoonsuse muster muutunud. Kui varem sündis rohkem lapsi kevadkuudel, siis nüüd sünnib neid rohkem suvel ja sügise alguses. Muutumatuks on aga jäänud see, et vähem sünnib lapsi talvekuudel. Sündide sesoonsuse mustreid on leitud erinevate populatsioonide...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eestimaalaste peamine reisisiht oli mullu Läti

  # 2018-07-26 09:07:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel tegid Eesti elanikud 2017. aastal 1,3 miljonit ööbimisega välisreisi, neist ligi pooled naaberriikidesse. Kui varasematel aastatel oli kõige populaarsem sihtkoht Soome, siis mullu külastasid Eesti elanikud kõige enam Lätit, kuhu tehti kolmandik ööbimistega välisreisidest. 20...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Iga kolmeteistkümnes eestimaalane külastab mõnd pärimusmuusikafestivali

  # 2018-07-23 09:07:00, Statistikablogi
  Eestis toimub igal aastal erinevaid suvetuure, kontserte ja muusikafestivale, mis meelitavad kohale palju muusikasõpru. Statistikaameti kultuuris osalemise uuringust ilmnes, et 2017. aastal külastas iga teine eestimaalane viimase 12 kuu jooksul mõnd kontserti. Kontserdikülastajatest iga neljas osale...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eesti külanimed pakuvad suvepuhkuseks tegevust

  # 2018-07-18 09:08:00, Statistikablogi
  Eesti 4700 külast ligi 90 kannab käskivas kõneviisis nime. Puhkust planeerides saab neist põneva matkaraja kokku panna. Eesti igasse maakonda jätkub külasid, mille nime häälduspikkust veidi moonutades saab võimalike tegevuste pingerea. Ülekaalukalt on kõige rohkem käskivas kõneviisi külanimesid Lään...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Spordivõistlusi käib vaatamas iga kolmas Eesti elanik

  # 2018-07-16 09:59:00, Statistikablogi
  Spordivõistluste külastamine on kultuurielus osalemise üks võimalusi ning ligi kolmandik Eesti elanikest on vähemalt korra aastas mõne spordisündmuse pealtvaatajaks, selgub Statistikaameti 2017. aasta kultuuris osalemise uuringust. Spordiüritustele kaasaelajaid on igas maakonnas ja vanuses. Kõige su...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Populaarsemate ekspordiartiklite mõju kaubavahetusele Lätiga

  # 2018-07-13 10:09:00, Statistikablogi
  Eesti eksportis 2017. aastal enam kui miljardi euro väärtuses kaupa kolme riiki: Soome, Rootsi ja Lätti. Kui Soome ja Rootsi eksporditi üle miljardi euro väärtuses kaupu juba aastatel 2004 ja 2007, siis Lätiga ületati antud lävi alles 2012. aastal. Statistikaamet … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eesti ekspordib töötlemata puitu odavalt

  # 2018-07-12 10:01:00, Statistikablogi
  Puidu ja puittoodete väljavedu Euroopa Liidu riikidesse moodustab Eesti kogu ekspordist üle 10%. Värske uuring näitab, et Eesti ekspordib töötlemata puitu odavamalt, kui meie peamised sihtriigid seda toodet keskmiselt sisse ostavad. Statistikaamet vaatles töötlemata puidu eksporti Euroopa Liidu riik...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Esimene laps sünnib perre üha hiljem

  # 2018-07-03 09:17:00, Statistikablogi
  Eesti rahvastikupoliitika oluline küsimus on elussündide arv. Statistikaameti andmetest selgub, et esimene laps sünnib perre üha hiljem. Kas eelmisel aastal tuli Eestis ilmale palju või vähe lapsi, oleneb aga vaatepunktist. Võrreldes sündide arvu Eestis 1945–1990, on 2017. aasta tulemus 13 782 … Jät...

Sotsiaalmeedia!

Kui sind huvitab mida inimesed Sinu ettevõttest, tootest ja konkurentidest sotsiaalmeedias räägivad, tutvu lähemalt SocialDiveri teenusega. Sotsiaalmeedia monitooringusüsteemi on loonud Freqmedia - Eesti juhtiv infoseire ettevõte.

Tule ja liitu

Lisa blogi!

Lisa blogi! »

Uus blogikeskkond äriblogi.station.ee on organisatsioonide ja erinevate valdkondade asjatundjate blogikandeid ning Twitter võrgustiku teateid koondav infokeskkond. Blogi või Twitteri lisamine ning keskkonna kasutamine on kõigile tasuta.

Kui kirjutad mingil kindlal erialasel teemal või esindad blogosfääris oma ettevõtet, siis lisa blogi ja/või Twitter siit ».

Tere tulemast,
Station.ee meeskond