Sorteeri:   uued  |  hääli
 • 3

  Meeldib
  Add this!

  Eesti leibkonna eluruumidega kaasnevad probleemid

  # 2019-05-16 11:42:00, Statistikablogi
  „Õnnelik on see, kes on õnnelik oma kodus,“ on öelnud Lev Tolstoi. Kuidas tunneb eestimaalane end oma kodus ja mis talle kõige enam muret valmistab? Heidame pilgu sellele, milliseid probleeme Eesti leibkonnad seoses oma eluruumidega kõige enam tunnetavad. Blogiloos räägime … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eesti eksportiva majandusüksuse portree 2004 vs 2018

  # 2019-05-07 16:54:00, Statistikablogi
  Saamaks ülevaadet, kas ja kuidas on Eesti eksportijate tegevust mõjutanud Euroopa Liitu kuulumine, analüüsisime, milline on eksportijate peamine tegevusala ning mitu toodet, mitmesse välisriiki ja millise keskmise väärtuse eest Eesti majandusüksus eksportis. Loos on analüüsitud 2004. ja 2018. aastal...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Emadus täna ja eile

  # 2019-05-06 15:54:00, Statistikablogi
  Kui palju erinevad tänased sünnitajad oma emade ja vanaemade põlvkonnast? Tihti räägitakse nagu valitseks Eesti sündimuses erandlik olukord, kus naised sünnitavad järjest hilisemas eas, kuid läbi aja ongi sünnitusiga olnud erinev. Lähiminevikus, ajal, mil sündisid praegu sünnituseas olevad emad, oli … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Kui aktiivsed on noored kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel?

  # 2019-04-29 11:18:00, Statistikablogi
  Üks noorte ühiskondliku aktiivsuse näitaja on osalemine valimistel. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on noortel hääletamisõigus alates 16. eluaastast ja volikokku kandideerida saavad nad alates 18. eluaastast. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised olid viimati 15. oktoobril 2017. Valimis...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Mis maa see on, siin pole ühtki mäge…

  # 2019-04-25 11:41:00, Statistikablogi
  Statistikaamet uuris, kui suure osa moodustavad meie valdade ja linnade pindaladest suuremad maakatte tüübid nagu mets, põllu- ja aiamaa, rohumaa ning märgalad. Selgub, et metsa osatähtsus on suurim Saarde vallas, põllu- ja aiamaa osatähtsus Rakvere vallas, märgalade osatähtsus Kastre vallas … Jätka...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Veerandsada kilomeetrit sõbralikkust

  # 2019-02-12 12:55:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel on Eestis kümme maakonda, kus on Sõpruse või Sõbra tee, tänav, puiestee, põik või väljak. Sõpruse või Sõbra on koduseks aadressiks ligi 15 460 Eesti elanikul ning sõbralik teede- ja tänavavõrgustik katab 26,4 kilomeetrit. Sõbra või Sõpruse teed-tänavad asuvad … Jätka lugemis...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eesti sadamate ja raudtee kaubamaht on taas suurenemas

  # 2019-02-06 12:07:00, Statistikablogi
  Eesti sadamates käideldud kaubamaht kasvas mullu 35,9 miljoni tonnini, mida on 3% rohkem kui 2017. aastal. Raudtee kaubamaht kasvas võrreldes 2017. aastaga 2% ehk 27,8 miljoni tonnini. Sadamates suurenes kauba lastimine ja lossimine Laevade lastimine (kauba peale laadimine) moodustas 2018. … Jätka l...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Ütle, mis kandist sa oled ja ma ütlen …

  # 2019-02-05 12:19:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel said kõrgeimat keskmist brutotulu 2017. aastal Rae valla Peetri kandi elanikud ja väikseimat Türi valla Saueaugu kandi elanikud.  2017. aasta haldusreformi tulemusena on Eestis varasema 213 kohaliku omavalitsuse asemel 79 kohalikku omavalitsust. Sestap on tekkinud olukord, k...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Soolane palgalõhe

  # 2019-01-14 12:00:00, Statistikablogi
  Võrdse Palga Päeva tähistamiseks korraldab Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon igal aastal meeleolukat aktsiooni “Tilliga ja tillita“, mille käigus juhitakse tähelepanu naiste- ja meeste palkade erisusele. Kahjuks ei piirdu naiste- ja meestevahelise ebavõrduse ilmingud vaid palkade erinevusega. Üleilmne eesmärk „Saavutada sooline … Jä...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Millisesse perre sünnivad lapsed?

  # 2019-01-10 12:02:00, Statistikablogi
  Kogu Euroopa, sh Eesti ees on mitu demograafilist proovikivi – rahvastik vananeb, tööealise elanikkonna hulk väheneb ja lapsi sünnib vähe. Üks vahend nendega toime tulemiseks on luua Eestist peresõbralik riik, kus inimesed soovivad hea meelega lapsi saada ja kasvatada ning … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  EV100: Mõeldes isadele

  # 2018-11-09 12:52:00, Statistikablogi
  Tavaliselt räägitakse sündimusnäitajatest ikka seoses naistega, aga isadepäeva ootuses võtame fookusesse mehed. Sajandiga on muutunud nii isaks saamise keskmine vanus kui ka vanemate levinuim kooseluvorm lapse sünnil. Statistikaameti andmetel oli isa 2017. aastal lapse sünnil keskmiselt 33,2-aastane. Tänapäeva isad on … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eesti ei ole abielulahutuste osas enam Euroopa meister

  # 2018-11-05 14:01:00, Statistikablogi
  Kui veel kakskümmend aastat tagasi oli Eesti lahutuste arvu poolest Euroopas esikohal, siis praeguseks oleme taandunud keskmike sekka. Samal ajal on aga vähenenud ka abielude arv. Statistikaameti andmetel sõlmiti Eestis 2017. aastal 6447 ja lahutati 3323 abielu. See teeb umbes … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

  # 2018-10-04 12:57:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel oli 2017/2018. õppeaastal üldhariduskoolides 14 905 õpetajat, neist naisi 86% ja mehi 14%. Eesti üldhariduskoolis oli kõige rohkem 51–60-aastaseid õpetajaid, sellesse vanuserühma kuulub ligikaudu iga kolmas nais- ja iga neljas meesõpetaja. Alla 30-aastane oli iga kümnes nais...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Autostumisest Eestis ja Euroopas – luksusesemest on saanud igapäevane tarbeese

  # 2018-09-20 11:55:00, Statistikablogi
  Sõiduauto oli kunagi luksusese, praeguseks on ta korraga nii tarbeese kui ka asendamatu neljarattaline pereliige. Autovaba päeva eel uurib Statistikaamet põgusalt autostumist ning sellega seotud nähtuseid Eestis ning Euroopas. Maanteeameti andmetel oli Eestis 2018. aasta juuli lõpu seisuga arvel 740...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Mis saab tekkinud olmejäätmetest edasi?

  # 2018-09-14 11:55:00, Statistikablogi
  Eesti elanikud on eurooplaste hulgas pigem väikesed olmejäätmete tekitajad. Euroopa Liidus tekib elaniku kohta keskmiselt 482 kg olmejäätmeid aastas, Eestis 376 kg. Kui aga Euroopas on olmejäätmete kogused kas stabiliseerunud või isegi kerges langustrendis, siis Eestis kasvavad need juba mitmendat …...

Sotsiaalmeedia!

Kui sind huvitab mida inimesed Sinu ettevõttest, tootest ja konkurentidest sotsiaalmeedias räägivad, tutvu lähemalt SocialDiveri teenusega. Sotsiaalmeedia monitooringusüsteemi on loonud Freqmedia - Eesti juhtiv infoseire ettevõte.

Tule ja liitu

Lisa blogi!

Lisa blogi! »

Uus blogikeskkond äriblogi.station.ee on organisatsioonide ja erinevate valdkondade asjatundjate blogikandeid ning Twitter võrgustiku teateid koondav infokeskkond. Blogi või Twitteri lisamine ning keskkonna kasutamine on kõigile tasuta.

Kui kirjutad mingil kindlal erialasel teemal või esindad blogosfääris oma ettevõtet, siis lisa blogi ja/või Twitter siit ».

Tere tulemast,
Station.ee meeskond