Sorteeri:   uued  |  hääli
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Sündide buum on koondunud suvekuudesse

  # 2018-08-13 11:00:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel on eestlaste sündide sesoonsuse muster muutunud. Kui varem sündis rohkem lapsi kevadkuudel, siis nüüd sünnib neid rohkem suvel ja sügise alguses. Muutumatuks on aga jäänud see, et vähem sünnib lapsi talvekuudel. Sündide sesoonsuse mustreid on leitud erinevate populatsioonide...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eestimaalaste peamine reisisiht oli mullu Läti

  # 2018-07-26 11:07:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel tegid Eesti elanikud 2017. aastal 1,3 miljonit ööbimisega välisreisi, neist ligi pooled naaberriikidesse. Kui varasematel aastatel oli kõige populaarsem sihtkoht Soome, siis mullu külastasid Eesti elanikud kõige enam Lätit, kuhu tehti kolmandik ööbimistega välisreisidest. 20...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Iga kolmeteistkümnes eestimaalane külastab mõnd pärimusmuusikafestivali

  # 2018-07-23 11:07:00, Statistikablogi
  Eestis toimub igal aastal erinevaid suvetuure, kontserte ja muusikafestivale, mis meelitavad kohale palju muusikasõpru. Statistikaameti kultuuris osalemise uuringust ilmnes, et 2017. aastal külastas iga teine eestimaalane viimase 12 kuu jooksul mõnd kontserti. Kontserdikülastajatest iga neljas osale...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eesti külanimed pakuvad suvepuhkuseks tegevust

  # 2018-07-18 11:08:00, Statistikablogi
  Eesti 4700 külast ligi 90 kannab käskivas kõneviisis nime. Puhkust planeerides saab neist põneva matkaraja kokku panna. Eesti igasse maakonda jätkub külasid, mille nime häälduspikkust veidi moonutades saab võimalike tegevuste pingerea. Ülekaalukalt on kõige rohkem käskivas kõneviisi külanimesid Lään...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Spordivõistlusi käib vaatamas iga kolmas Eesti elanik

  # 2018-07-16 11:59:00, Statistikablogi
  Spordivõistluste külastamine on kultuurielus osalemise üks võimalusi ning ligi kolmandik Eesti elanikest on vähemalt korra aastas mõne spordisündmuse pealtvaatajaks, selgub Statistikaameti 2017. aasta kultuuris osalemise uuringust. Spordiüritustele kaasaelajaid on igas maakonnas ja vanuses. Kõige su...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Populaarsemate ekspordiartiklite mõju kaubavahetusele Lätiga

  # 2018-07-13 12:09:00, Statistikablogi
  Eesti eksportis 2017. aastal enam kui miljardi euro väärtuses kaupa kolme riiki: Soome, Rootsi ja Lätti. Kui Soome ja Rootsi eksporditi üle miljardi euro väärtuses kaupu juba aastatel 2004 ja 2007, siis Lätiga ületati antud lävi alles 2012. aastal. Statistikaamet … Jätka lugemist →
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Eesti ekspordib töötlemata puitu odavalt

  # 2018-07-12 12:01:00, Statistikablogi
  Puidu ja puittoodete väljavedu Euroopa Liidu riikidesse moodustab Eesti kogu ekspordist üle 10%. Värske uuring näitab, et Eesti ekspordib töötlemata puitu odavamalt, kui meie peamised sihtriigid seda toodet keskmiselt sisse ostavad. Statistikaamet vaatles töötlemata puidu eksporti Euroopa Liidu riik...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Esimene laps sünnib perre üha hiljem

  # 2018-07-03 11:17:00, Statistikablogi
  Eesti rahvastikupoliitika oluline küsimus on elussündide arv. Statistikaameti andmetest selgub, et esimene laps sünnib perre üha hiljem. Kas eelmisel aastal tuli Eestis ilmale palju või vähe lapsi, oleneb aga vaatepunktist. Võrreldes sündide arvu Eestis 1945–1990, on 2017. aasta tulemus 13 782 … Jät...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Kas abiellumiseks peaks ootama maagilist kuupäeva?

  # 2018-06-21 11:07:00, Statistikablogi
  Eestis on suvi pulmapidude kõige populaarsem aeg, sageli soovitakse abielu registreerida ka mõnel numbriliselt maagilisel kuupäeval, sest usutakse, et see tagab hea abieluõnne. Statistikaameti analüüsist aga selgub, et numbrimaagiat ei tasu üle tähtsustada. Pulmade planeerimisega kaasneb palju oluli...
 • 1

  Meeldib
  Add this!

  Statistikast arusaamiseni on pikk tee minna

  # 2018-06-18 11:51:00, Statistikablogi
  Kuidas seada eesmärke nii, et need oleksid ka sisuliselt mõõdetavad? Võib-olla oleks mõistlik teha koostööd Statistikaametiga? Üsna hiljuti kirjutas ühe tuntud asutuse juht Eesti mainekas ajalehes Eesti võimalikust uuest eesmärgist. Tema arvates võiks aastal 2028 moodustada eksport 100% Eesti sisema...
 • 1

  Meeldib
  Add this!

  Iga kümnes laps kogeb materiaalset ilmajäetust

  # 2018-06-01 13:13:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal 0–17-aastaste materiaalse ilmajäetuse määr 10,7% ja seda koges ligi 26 600 last. Materiaalset ilmajäetust kogevate lastega leibkondadest 37%-l nappis raha ettenägematuteks kuludeks ning iga neljas selline pere ei saanud endale võimaldada kord aastas nädalast...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Lapsevanemaks olemine mõjutab rohkem naiste tööhõivet

  # 2018-05-24 11:03:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmetel on lasteta meeste ja naiste tööhõive määr Eestis samaväärne. Lapsevanemaks olemine aga vähendab naiste tööhõivet ja suurendab meeste oma. Enim mõjutab naiste tööhõivet lapse vanus: väikeste lastega naiste tööhõive määr on madalam. Meeste tööhõivet laste vanus oluliselt ei … ...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Kohalike omavalitsuste ettevõtlusaktiivsus raugemise teel

  # 2018-05-23 11:06:00, Statistikablogi
  Avaliku sektori peamine ülesanne on kindlustada rahvuslik julgeolek ja sotsiaalne heaolu. Siiski on avalik sektor üsna aktiivne ka majanduses, seega on oluline põgusalt analüüsida tegevust sellel suunal. Eestis on avalik sektor tähtis. Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal kõigist hõivatud 658 6...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  Lapsed vajavad koolis turvatunnet ja hoolimist

  # 2018-05-16 11:59:00, Statistikablogi
  Noorematele lastele meeldib koolis rohkem ehk koolimeeldivus väheneb vanusega, Eestis enam just tüdrukute hulgas. Koolimeeldivust aitavad suurendada turvatunne koolis, sõbrad ja õpetajad, kes lapsi kuulavad ning nende arvamusest hoolivad. Perekonna järel teine oluline subjektiivse heaolu allikas las...
 •  

  Meeldib
  Add this!

  EV100: Eesti majandussajand on kaotanud liidrid, kuid toonud targema majandamise

  # 2018-03-15 12:02:00, Statistikablogi
  Statistikaameti andmeil on saja aasta tagusega võrreldes Eesti majandusest praeguseks kadunud selged juhtvaldkonnad, mis 1924. aastal olid põllumajandus ja puidutööstus. Majanduse struktuur on muutnud märksa teadmismahukamaks: oleme liikunud väärtuse ahelas kõrgemat lisandväärtust loova majanduse su...

Sotsiaalmeedia!

Kui sind huvitab mida inimesed Sinu ettevõttest, tootest ja konkurentidest sotsiaalmeedias räägivad, tutvu lähemalt SocialDiveri teenusega. Sotsiaalmeedia monitooringusüsteemi on loonud Freqmedia - Eesti juhtiv infoseire ettevõte.

Tule ja liitu

Lisa blogi!

Lisa blogi! »

Uus blogikeskkond äriblogi.station.ee on organisatsioonide ja erinevate valdkondade asjatundjate blogikandeid ning Twitter võrgustiku teateid koondav infokeskkond. Blogi või Twitteri lisamine ning keskkonna kasutamine on kõigile tasuta.

Kui kirjutad mingil kindlal erialasel teemal või esindad blogosfääris oma ettevõtet, siis lisa blogi ja/või Twitter siit ».

Tere tulemast,
Station.ee meeskond